Condicions de compra

Preus

Els preus que apareixen són sense IVA.

En les compres a crèdit es cobrarà l'aportació al Capital Social que estableixen els Estatuts de la Cooperativa.

Lliuraments

Les comandes superiors a 60 € (sense IVA) estaran exempts de pagar ports. Aquest mínim serà de 60 € per a comandes realitzades en zones on no hi hagi botigues de la Cooperativa Jordi Capell o de la xarxa Eupalinos (CJC i XE).

A les comandes que no superin els 60 € (sense IVA) se'ls cobraran ports segons les condicions següents:

 • Queda exclòs d'aquestes condicions el transport de mobles i altres productes que, pel seu volum o pes, estan subjectes a condicions especials.

Facturació

La facturació de totes les compres realitzades a crèdit durant el mes vigent es realitzarà el primer dia hàbil del mes següent. Qualsevol canvi en les dades personals haurà de ser comunicat amb antelació al telèfon d'atenció al soci, 932 243 932.

Cobrament

El cobrament de les factures es realitzarà mitjançant domiciliació bancària o pagament al comptat.

Reclamacions i devolucions

Per a qualsevol devolució de producte/s cal:

 1. Dirigir-se a qualsevol punt de venda de la Cooperativa.
 2. Facilitar les dades següents:
  • Nom i número de soci/client
  • Número de l'albarà d'entrega o de la factura al comptat
  • Data de l'albarà
  • Referència del producte
  • Núm. d'unitats per retornar
 3. Retornar el producte.

Només s'acceptarà la devolució quan el producte retornat mantingui les condicions inicials d'embalatge i no estigui caducat.

Les devolucions s'hauran de realitzar durant els 30 dies següents a la data de l'albarà.

Quan la devolució no sigui imputable a un problema de servei per part de la Cooperativa, el cost de la recollida del producte per retornar, serà a càrrec del soci/client com a tramesa normal.

Garantia

Els productes amb garantia s'ajustaran a les disposicions ofertes pels fabricants així com a les normatives vigents.