Disseny de proximitat per a un Nadal en transició
Volem transformar el costum dels regals del Nadal com a oportunitat per posar sobre la taula que som una societat en transició, en la seva immensa varietat de vesants.
Intentem convertir una època on el consum sembla inevitable en un espai on, de forma lúdica i festiva, convidem, a qui rep els regals i a qui els compra, a entrar en un joc de canvi d’hàbits i paradigmes.

Productes adeqüats
Que convidin a repensar el consum, la vida, la velocitat, la ciutat. Productes bens fets, amb materials renovables, de fàcil reutilització i/o reciclatge. Productes honestos, artesans en un ampli sentit del terme, fets amb cura i matèries locals. Productes de llarg recorregut, que no són de consum ràpidsi no de lenta degustació i us.

Contextos propers
Alhora, podem escollir productes de proximitat, de producció local, fugint de models productius deslocalitzats. Objectes que s’arrelen al territori d’on surten que ens porten bocins de tradicions, sabers i plaers locals. Productes que son fruit d’un context, un paisatge, un temps. entre productors i usuaris que ens amplii l’experiència de la compra a quan estem utilitzant els objectes i perduri el vincle amb qui els ha fet.

Autors interessants
També podrem triar regals dissenyats o produïts per persones referents per a nosaltres, tant en el passat o com avui mateix. Autors i productors emergents pels que creiem que val la pena apostar.
Creadors que estan plantejant nous escenaris per a la producció dels objectes d’us. Busquem crear lligams entre productors i usuaris que ens amplii l’experiència de la compra a quan estem utilitzant els objectes i perduri el vincle amb qui els ha fet.