Condicions de compra

Facturació

La facturació de totes les compres realitzades a crèdit durant el mes vigent es realitzarà el primer dia hàbil del mes següent. Qualsevol canvi en les dades personals haurà de ser comunicat amb antelació al telèfon d'atenció al soci, 932 243 932.

Cobrament

El cobrament de les factures es realitzarà mitjançant domiciliació bancària o pagament al comptat.

Reclamacions i devolucions

Per a qualsevol devolució de producte/s cal:

 1. Dirigir-se a qualsevol punt de venda de la Cooperativa.
 2. Facilitar les dades següents:
  • Nom i número de soci/client
  • Número de l'albarà d'entrega o de la factura al comptat
  • Data de l'albarà
  • Referència del producte
  • Núm. d'unitats per retornar
 3. Retornar el producte.

Només s'acceptarà la devolució quan el producte retornat mantingui les condicions inicials d'embalatge i no estigui caducat.

Les devolucions s'hauran de realitzar durant els 30 dies següents a la data de l'albarà, amb l'excepció dels consumibles informàtics que son 15 dies.

Quan la devolució no sigui imputable a un problema de servei per part de la Cooperativa, el cost de la recollida del producte per retornar, serà a càrrec del soci/client com a tramesa normal.

Garantia

Els productes amb garantia s'ajustaran a les disposicions ofertes pels fabricants així com a les normatives vigents.

Transport i lliurament

Els productes de catàleg en estoc es serveixen habitualment en 24 hores, per comandes fins a les 16:00 del dia anterior. Per serveis urgents de 2 hores a Barcelona ciutat trucar en horari de botiga al 932243932 per tal de contractar el servei.