CONSELL RECTOR

President: Jordi Viola i Garriga
Vicepresident: Ramon Sanabria i Boix
Secretari:  Francesc de P. Labastida i Azemar
Tresorer: Enric Heredia i Campmany-Gaudet

Vocals:

Mercè Berengué Iglesias
Lola Domènech i Oliva
Josep Ferrando i Bramona
Agustí Costa Corriu
Eva Serrat y Lyuts
Gerard Rodríguez i Aneiros
Octavi Mestre i Aramendia

Director General: Marc Longaron i Sorigué