Llista de productes Indiana-Pau Nuñez


La proposta d'INDIANA no és un producte concret, és una filosofia: mobles que evolucionen amb tú. El que pretenem és crear un espai propi, poder-lo controlar a partir d'una peça bàsica multifuncional.

La seva versatilitat i qualitat fa que sigui un producte que evoluciona amb la persona en el temps i espai.

Són els artesans de la fusta i del metall els qui, amb la seva destresa i art, aconsegueixen el nivell de qualitat i detall requerit.

Donat que INDIANA més que un producte concret és un sistema que fa possible infinites combinacions


No products for this supplier.